Stille hotelkamers -> Quiet Room® label -> meer klanten!

Geluidsoverlast is één van de grootste klachten van hotelgasten. Heeft u één of meer echt stille hotelkamers, dan kan u dat een belangrijk concurrentievoordeel opleveren. Zeker in een tijd dat beoordelingen van uw hotel op Tripadvisor en via sociale media heel belangrijk zijn voor uw reputatie en commercieel succes.

Door het Quiet Room® label te voeren kunt u beter scoren in zoekmachines en meer klanten trekken die van stilte en rust houden.

Laat uw kamers doormeten en verwerf het QRC logo

Het Quiet Room Label® Concept van het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI) is een full service concept voor duurzame renovatie en geluidsisolatie. Heeft u in uw hotel al goed geïsoleerde kamers en/of conferentieruimten? Laat dan het KGI uw hotelkamers en conferentiezalen doormeten en verwerf het QRC logo.

Al naar gelang de mate van geluidsisolatie zullen wij de kamers indelen in klasse I, II of III van het Quiet Room Label® concept. Daarmee krijgt u het recht om het Quiet Room® label te voeren en te gebruiken in al uw reclame en promotie. U krijgt het Quiet Rooms Available schild dat u bij de hoofdingang van uw hotel kunt plaatsen. En wij verstrekken u het Quiet Room Label® certificaat dat u bij de receptie kunt plaatsen.

Voldoet uw hotel nog niet aan de Quiet Room geluidseisen?

Het Quiet Room Label® Concept garandeert een systematische aanpak van de geluidsproblemen in uw hotel. Met een overzichtelijk 3-stappenplan wordt achtereenvolgens gewerkt aan:

  • Inventarisatie / Akoestisch onderzoek
  • Plan van aanpak / Advies / Ontwerp
  • Realisatie / Ontzorgen / Service

Deze methode van geluidsisolatie garandeert een duurzaam stiller eindresultaat. Afhankelijk van de aard van de problemen en de gekozen oplossing, worden uw hotelkamers in één van 3 stilte klassen ingedeeld.

Breng de stilte terug in uw hotel en doe uw voordeel met het Quiet Room® label

Het turnkey concept Quiet Room® Design & Build voor geluidswerende hotelkamers.

Het Quiet Room® label, het eerste en enige keurmerk ter wereld voor een stiller comfort in de hotelkamers, mag zich verheugen in een sterk groeiende belangstelling. Hotels geven steeds meer gehoor aan de vraag van reizigers naar stille hotelkamers en laten hun kamers keuren en certificeren. Maar omdat niet alle kamers voldoen aan de normen van het QR-label, neemt ook de vraag naar geluidsisolatie en renovatie toe.In reactie op deze ontwikkeling heeft het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI), initiatiefnemer van het QR-label, het Quiet Room® Design & Build Totaalconcept ontwikkeld in samenwerking met haar kennispartners op het gebied van geluidsisolatie. Dit turnkey pakket omvat alle benodigde kennis en geluidswerende maatregelen om hotelkamers stiller te maken plus de certificatie voor het QR-label. Dé turnkey oplossing voor hotels die hun kamers snel en efficiënt willen aanpassen aan de nieuwe stiltetrend.

QR- Quickscan Inspectie en geluidswerende maatregelen.Heeft het hotel gehorige kamers en wil het gaan renoveren dat is het turnkey concept Quiet Room® Design & Build de oplossing om het stille eindresultaat onder de aandacht te brengen. Allereerst wordt een QR-Quickscan inspectie uitgevoerd en bepaald welke geluidslekken er zijn in de kamer. Vervolgens gaan wij reageren met een eerste digitaal moodboard en concept voorstel voor aanpak en kosten.Na het uitvoeren van de geluidswerende maatregelen wordt de kamer doorgemeten en gecertificeerd volgens de normen van het QR-label.Bekijk de videoanimatie over het

Quiet Room® Design & Build concept: https://youtu.be/XlbvOjQb7mI

Vul het aanmeldformulier in druk op Verzend. Het KGI neemt dan binnen 24 uur contact met u op voor een vrijblijvende orïentatie.

Of neem direct contact op via +31 (0)84 003 0094

contact